TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DROSZKOWA W GÓRACH ZŁOTYCH

Dnia 29 listopada 2013 r. grupa osób składająca się z mieszkańców oraz osób blisko związanych z Droszkowem powołała do życia Towarzystwo Przyjaciół Droszkowa w Górach Złotych, w skrócie TPDGZ. Nazwa stowarzyszenia jest dość długa, co wynika z chęci podkreślenia dokładnego miejsca działania oraz promocji nazwy Droszków w Górach Złotych. W Polsce znajdują się dwie miejscowości o nazwie Droszków. Jedna w województwie dolnośląskim, czyli nasz Droszków w Górach Złotych, a druga w województwie lubuskim w bliskiej okolicy Zielonej Góry. Człon określający położenie miejscowości pozwala zatem uniknąć nieporozumień, a jednocześnie nadaje nazwie stowarzyszenia unikalnego charakteru.

Towarzystwa Przyjaciół Droszkowa w Górach Złotych zostało powołane z myślą o stanowieniu ważnego ogniwa kulturotwórczego oraz integracyjnego dla mieszkańców Droszkowa wzbudzając i krzewiąc lokalny patriotyzm, tradycję i dawne obyczaje, ucząc i wskazując na właściwy stosunek do środowiska naturalnego oraz dziedzictwa dóbr kultury, promując je i chroniąc dla następnych pokoleń.

Dokładne cele oraz podjęte przez nas działania możesz śledzić na naszej stronie internetowej. Możesz również zapoznać się ze statutem naszego stowarzyszenia, które znajduje się w załączniku.


LOGOTPDGZ

IKONKITPDGZ

ZAŁĄCZNIKI

Statut TPDGZ

adminTPDGZ