JARMARK ŚWIĄTECZNY – RELACJA

michalGaleria, InformacjeLeave a Comment

I Droszkowski Jarmark Świąteczny już za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim kupującym i odwiedzającym za hojność i życzliwe słowa. Przede wszystkim cieszy nas tak liczna obecność mieszkańców Droszkowa i sąsiednich wsi, a także wielu osób z Kłodzka. Wśród naszych Gości znaleźli się m. in. Wójt Stanisław Longawa, wicewójt Urszula Panterałka, czy ksiądz proboszcz Roman Rak. Jak przystało na prawdziwy Jarmark nie ... Read More
michalJARMARK ŚWIĄTECZNY – RELACJA

ODKRYWANIE ZAKRYTEGO – fotorelacja

michalGaleria, InformacjeLeave a Comment

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z drugiego spotkania z cyklu „Ze sztuką pod górę” pt. „Odkrywanie zakrytego”. Wydarzenie tworzyły prelekcja adiunkta Uniwersytetu Wrocławskiego doktora Arkadiusza Wojtyły i prezentacja obrazów żywota św. Barbary z kościoła w Droszkowie oraz mini koncert wiolonczelistki Filharmonii Wrocławskiej Doroty Kosendiak. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.
michalODKRYWANIE ZAKRYTEGO – fotorelacja

ZE SZTUKĄ POD GÓRĘ – PODSUMOWANIE

michalGaleria, InformacjeLeave a Comment

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu „Ze sztuką pod górę”. Nasza Ptasia Góra (Ptasznik) okazała się przyjazna zarówno dla artystów – Tomasza Gmerka i Macieja Batora – jak i dla publiczności, która 20 września 2014 roku licznie stawiła się w kościele św.Barbary w Droszkowie. Dopisała pogoda, zadziałała dobra akcja promocyjna, ale przede wszystkim powszechne wśród naszych Gości zrozumienie dla idei ... Read More
michalZE SZTUKĄ POD GÓRĘ – PODSUMOWANIE

90 rocznica powołania OSP

michalGaleria, HistoriaLeave a Comment

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Droszkowie W 1900 roku gmina zakupiła małą, ręczną sikawkę w celu ochrony przeciwpożarowej i zorganizowała obowiązkową straż pożarną. Należeli do niej mężczyźni w wieku od 18 lat do 60 lat. Naczelnikiem został kowal Franz Kolbe. Straż ta wzięła udział w akcji dwukrotnie – w czasie pożaru domostwa Asterhofes w Jaszkowej Górnej i w czasie pożaru ... Read More
michal90 rocznica powołania OSP

WIENIEC DOŻYNKOWY

michalGaleria, Informacje1 Comment

Po ponad 40 latach mamy znów w Droszkowie wieniec dożynkowy. Został on wypleciony przez Panią Alę, Elę oraz Lucynę w celu przyozdobienia kościoła św. Barbary. Natomiast wykonanymi z ziół, zbóż, kwiatów oraz owoców wiankami i bukietami przybrano naszą piękną wieś. Zapraszamy wszystkich do galerii zdjęć z tego roku jak i lat dawnych. Dziś w Kościele katolickim obchodzimy jedno z najstarszych ... Read More
michalWIENIEC DOŻYNKOWY